กิจกรรมCSR “ร่วมมือร่วมใจ คืนต้นกล้า สู่ป่าชายเลน”

บริษัท อินโนเวชั่น บิ้วตี้ จำกัด และ บริษัท ไอบี เอสเธติคส์ เลเซอร์ จำกัด จัดกิจกรรมCSR “ร่วมมือร่วมใจ คืนต้นกล้า สู่ป่าชายเลน” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู สมุทรปราการ


   เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด และ บริษัท ไอบี เอสเธติคส์เลเซอร์ จำกัด จัดกิจกรรมCSR "ร่วมมือร่วมใจ คืนต้นกล้า สู่ป่าชายเลน" ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู สมุทรปราการ โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจกันให้เกิดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้

  นำทีมโดยผู้บริหารและพนักงานร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม อาทิเช่น ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนแยกจากกันด้วยรอยยิ้มและความสุขในวันนี้

  บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม และขอเป็นอีกแรงผลักดันในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ ที่ให้ความรู้ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งกำลังที่สำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลแหล่งธรรมชาติผืนป่าชายเลน ที่มีอยู่ในประเทศไทยแห่งนี้ให้ดำรงอยู่สืบทอดต่อไป

                                          


copyright TOTOP GROUP CO.,Ltd / INNOVATION BEAUTY