จากความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลกว่า 20 ปี สู่องค์กรแห่งหัวใจบริการ

จุดเริ่มต้นของ Innovation Beauty เกิดจากการเป็นผู้คร่ำหวอดในแวดวงกลุ่มเวชภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม ที่คอยให้บริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นบริการด้วยหัวใจ สั่งสมประสบการณ์และสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่น จนเติบโตอย่างก้าวกระโดด กระทั่งค้นพบปัญหาและความต้องการ รวมถึงข้อจำกัดในการให้บริการ ที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม

จึงถือโอกาสก่อตั้งบริษัท Innovation Beauty ผู้ให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม พร้อมถอดความเชี่ยวชาญแห่งหัวใจบริการ พัฒนาสู่องค์กรมืออาชีพด้วยปณิธานที่มุ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี ภายใต้ความรับผิดชอบสูงสุด และคอยดูแลในฐานะที่ปรึกษาคนสนิทด้วยความเข้าใจ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Brand Descrition

Innovation Beauty คือ

ผู้นำด้านนวัติกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและความงาม ที่แพทย์ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

Brand Vision

ผู้ผลิต และนำเข้า – ส่งออก

ศูนย์รวมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ในภูมิภาคอาเซียน

Brand Belief

ธุรกิจที่ยั่งยืน มีจุดเริ่มต้นจากสายสัมพันธ์ที่ดีของทุกคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน

เราเชื่อว่า เมื่อมีความสุขเป็นที่ตั้ง ย่อมสะท้อนถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกส่วน นำไปสู่การสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

Brand Mission

มากกว่าคำว่าหน้าที่ สิ่งนี้คือพันธะสัญญา

เราปรารถนาส่งมอบคุณค่าความงามที่สร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาว บนความรับผิดชอบที่ใส่ใจยิ่งในงานบริการ

Professional Consultant

ที่ปรึกษาคนสนิท

สิ่งแรกที่เราคำนึง คือความพึงใจสูงสุดจากผู้ใช้บริการ เราดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรู้สึกแห่งมิตรภาพร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ เพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์ที่ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและวางใจ

Product Innovation

มุ่งคิดค้นสิ่งใหม่

เราเชื่อว่า นวัตกรรม เกิดจากการผสานสิ่งเก่าเข้ากับองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น เราจึงมุ่งมั่นคิดค้นพัฒนาใช้ทักษะอันเชี่ยวชาญสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการด้านสุขภาพและความงามเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างตรงจุด

Efficient Growth

เติบโตเคียงข้างไปด้วยกัน

เพราะเราให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน จึงปรารถนาส่งมอบประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจร่วมกันเมื่อผู้เข้ารับบริการปลายทางพึงพอใจสูงสุด ย่อมนำไปสู่การเติบโตของสถานประกอบการที่ร่วมสนับสนุนเราเมื่อธุรกิจเติบโตก็ย่อมส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของพนักงานในองค์กรนำไปสู่การเติบโตของบริษัทและทุกคนร่วมกัน

Good Service

ใส่ใจบริการ

มาตรฐานบริการที่ดีเยี่ยมจากเรา เกิดจากความสุขของคนในองค์กรเป็นจุดตั้งต้นเราจึงดูแลกันและกันด้วยความรัก ความอบอุ่น ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อหน้าที่เมื่อทุกคนมีใจบริการอย่างรับผิดชอบย่อมเกิดประโยชน์แก่พนักงานในองค์กร และผู้ใช้บริการสูงสุดพร้อมกัน

copyright TOTOP GROUP CO.,Ltd / INNOVATION BEAUTY